1 thought on “DAILY JENNY

 1. 🤢Mar 18, 2021 Naitrix: "Marinin vihreä siirtymä"🤢‘Is that like Soylent Green?’ says:

  https://www.youtube.com/watch?v=tqlVNKX_ujU
  🤢
  https://tokentube.net/i/1316041507/Energialaitokset-sanovat-turvetuotannon-sopimuksen-irti
  🤢
  https://www.bioenergia.fi/2020/11/12/bioenergiasta-evaita-suomen-kestavaan-kasvuun/
  🤢
  “maatalouden biomassojen hyĂśdyntämistä liikennebiokaasuna. Biokaasun edistämisen lisäksi valtion tulisi kannustaa kuntia ja kansalaisia täysimääräisesti hyĂśdyntämään korkeaseoksisia nestemäisiä biopolttoaineita”
  🤢
  https://www.bioenergia.fi/2021/04/01/horizon-europe-bioenergiaan-ja-uusiutuviin-polttoaineisiin-keskittyva-tyopaja-26-4-2021/
  🤢
  “EU-komission tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto järjestää maanantaina 26.4.2021 infotilaisuuden Horizon Europe:n ohjelmasta, jossa keskeisessä roolissa ovat biomassaan liittyvät toimet. Infotilaisuus koostuu ohjelman vuosille 2021-2022 suunnitelluista toimenpiteistä sekä keskusteluosuudesta. Tilaisuus järjestetään European Biomass Conference & Exhibition -tapahtuman yhteydessä.”
  🤢
  “Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton.”
  🤢
  https://www.eubce.com/hostedevents/horizon-europe-actions-for-bioenergy-biofuels-and-renewable-fuels/?utm_source=Full+members&utm_campaign=ac9ee0c428-EMAIL_CAMPAIGN_2018_11_07_05_13_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8d7f790598-ac9ee0c428-245806117
  🤢
  26 April 2021 | 12:15-14:00 CEST “Horizon Europe – Actions for bioenergy, biofuels, and renewable fuels”
  🤢
  “targeting on clean energy and mobility”
  🤢
  https://www.metsakeskus.fi/fi/hankkeet/monimetsa
  🤢
  “Järjestetään metsäalan toimijoille ja tyĂśn toteuttajille koulutusta ja selvitetään luonnonhoitoon liittyvien palveluiden kehittämistarpeita.
  Viestitään monipuolisesti talousmetsien luonnonhoidon keinoista ja mahdollisuuksista niin metsänomistajien kuin toimijoiden suuntaan.”
  🤢
  https://www.metsakeskus.fi/fi/hankkeet/kasvavaa-liiketoimintaa-luonnontuotteista
  🤢
  “Maa- ja metsätalousministeriĂśn rahoittamaa valtakunnallista Kasvavaa liiketoimintaa luonnontuotteista -hanketta toteutetaan vuosina 2019–2022. Hankkeen päätoteuttajana on Suomen metsäkeskus ja tuensiirtosopimuksella kumppaneita ovat Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja Luonnonvarakeskus.”
  🤢
  “Raaka-aineiden saatavuus on keskeinen pullonkaula luonnontuotealan yrittäjyyden ja tuotetarjonnan kasvulle.”
  🤢
  http://www.metsäinen.fi/metsanomistaminen/tuet/kemera/
  🤢
  “Kemera-tuki on tarkoitettu yksityisten maanomistajien (metsänomistajien) metsänhoidon tukemiseen.”
  🤢
  https://www.metsakeskus.fi/fi/metsatalouden-tuet/kemera-tuet
  🤢
  “Metsäkeskuksen myĂśntämä kemera-tuki on tarkoitettu yksityisten maanomistajien metsänhoidon tukemiseen. Tukea on haettava ennen tĂśiden aloittamista. Tehdyistä tĂśistä ilmoitetaan Metsäkeskukselle toteutusilmoituksilla.
  🤢
  Kemera-tukea voidaan myĂśntää vain alueille, joilla metsälaki on voimassa. Kemera-tuki on veronalaista tuloa.”
  🤢
  https://www.metsakeskus.fi/fi/hankkeet/kasvavaa-liiketoimintaa-luonnontuotteista
  🤢
  https://www.metsaan-lehti.fi/uutiset/metsanhoito/hevosmetsuri-on-kilpailukykyinen-erikoishakkuukohteilla.html
  🤢
  “Ikaalislainen hevosmetsuri Miika Åfelt on tehnyt käytännĂśssä koko tyĂśelämänsä metsätĂśitä hevosmetsurina. Lisäksi hän on ollut mukana kehittämässä hevosvetoista korjuukalustoa tehokkuudeltaan kilpailukykyiseksi jopa maataloustraktorin kanssa. Erikoiskohteilla hevostyĂś on omimmillaan.”
  🤢
  https://www.rakennuslehti.fi/blogit/vihrea-siirtyma-on-myos-kulttuurinen-muutos/
  🤢
  “tavoite luoda Suomeen turvallinen, terveellinen ja ihmisten hyvinvointia tukeva rakennettu ympäristĂś vuoteen 2030 mennessä. MyĂśs luonnon monimuotoisuuden kĂśyhtyminen halutaa pysäyttää.”
  🤢
  https://yle.fi/uutiset/3-11685906
  🤢
  9.12.2020 “Suomi on asettanut koko EU-tasoa tiukemmat ilmastotavoitteet. Niiden mukaan Suomen pitäisi olla hiilineutraali jo vuonna 2035, kun koko EU-tasolla tavoite on vuoteen 2050 mennessä”
  🤢
  https://mvlehti.net/2021/03/20/marinin-tukema-vihrea-siirtyma-lakkautuslistalla-myos-suomen-tieverkko/
  🤢
  “Neste rakentaa uuden jalostamonsa Porvoon sijasta Rotterdamiin, joka sai kaikki muut kauhistumaan, paitsi suomalaiset globalistit, pääministeri Sanna Marinin johdolla. Kyseessä onkin hänen mukaansa ”vihreä siirtymä” (Green Deal) jota ”meidän on syytä tukea”.”
  🤢
  https://twitter.com/RiP44564414/status/1374728521382305795
  🤢
  “Suomi sairastaa kun tälläiset saavat johtaa maatamme.”
  🤢
  https://www.glusiness.com/FI/Saarij%C3%A4rvi/105784051018080/BioPaavo
  🤢
  “Biotalouden yrityskiihdyttämĂś BioPaavon tavoitteena on vahvistaa, lĂśytää ja synnyttää uutta liiketoimintaa, joka liittyy biotalouden toimintaympäristÜÜn: metsään, maatalouteen, uusiutuvaan energiaan, veteen ja ympäristÜÜn.”
  🤢
  https://www.epressi.com/tiedotteet/maatalous/biotalouden-yrityskiihdyttamo-biopaavossa-ideat-saavat-kipinaa.html
  👨🏻‍🌾👩🏻‍🌾
  http://www.runeberg.net/fin/runot2/run_23.html
  👨🏻‍🌾👩🏻‍🌾
  “Paavon vaimo raastoi tukkaa, sanoi:
  “Paavo, Paavo, kovan onnen tuttu,
  tartu sauvaan, Herra hylkäs meidät!
  Kerjuu kurjaa, pahempaa on nälkä.”
  Paavo tarttui vaimon käteen, sanoi:
  “Herra koettaa vaan, ei hylkää meitä.”
  🤢
  https://www.ksml.fi/paikalliset/2371133
  🤢
  11.11.2019 “Merja Rehn projektipäällikĂśksi JAMKin lähes miljoonan euron hankkeeseen”
  🤢
  https://www.jamk.fi/en/news/jamk-part-of-consortium-winning-world-bank-funded-project-in-kazakhstan/
  🤢
  https://www.ammattilehti.fi/=/uutiset.html?a1700=168679
  🤢
  “Biotalouden yrityskiihdyttämĂś on lähes miljoonan euron EAKR-hankerahoituksen saanut kolmivuotinen hanke. ”
  🤢
  https://www.jamk.fi/en/Research-and-Development/Focus-areas/multidisciplinary-rehabilitation/
  🤢
  “JAMK’s Multidisciplinary Rehabilitation area of strength is involved in the operations of the Central Finland Health and Wellbeing Ecosystem KeHO. KeHO brings together experts, professionals and operators in the fields of social welfare and healthcare, sports, exercise and well-being into a multidisciplinary network. KeHO is a global platform of growth for experimentation and expertise in actions to promote well-being. At the heart of KeHO’s operations are research, education, innovations and projects focusing on the promotion of well-being and health.”
  🤢
  https://kehofinland.fi/fi/tapahtumat/liikuntatieteen-paivat-2021
  🤢
  “Aika: 8.–9.9.2021 Paikka: Agora, Jyväskylä”
  🤢
  https://vm.fi/kestava-kasvu
  🤢
  “Digitalisaation ja datatalouden avulla”
  🤢
  “Ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU). Elpymisväline jakaantuu seitsemään ohjelmaan, joista elpymis- ja palautumistukiväline (RRF) on kooltaan ylivoimaisesti suurin.
  🤢
  Jäsenvaltion on esitettävä kansallinen elpymis- ja palautumissuunnitelma (RRP), jotta se voi saada elpymis- ja palautumistukivälineen rahoitusta. Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa.
  🤢
  Suomen alustava elpymis- ja palautumissuunnitelma valmistui maanantaina 15. maaliskuuta 2021.”
  🤢
  https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162935
  🤢
  “Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nousua sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita.”
  🤢
  https://yle.fi/uutiset/3-11685906
  🤢
  9.12.2020 “Lannasta voidaan tehdä lannoitetta, jossa on pellon tarvitsemat ravinteet.”
  🤢
  https://www.sttinfo.fi/tiedote/jyvaskylan-ammattikorkeakoulu-ja-kasvu-open-yhteistyohon-ratkomaan-yritysten-kestavyyshaasteita-ensimmaisena-haetaan-turpeelle-kestavaa-korvaajaa?publisherId=26883916&releaseId=69894713
  🤢
  23.11.2020 “Tikalan Oy valmistaa ja pakkaa Saarijärvellä yhteistyĂśkumppanilleen Berner Oy:lle kasvualustatuotteita ja lannoitteita GreenCare-tuotemerkillä.”
  🤢
  https://www.tuni.fi/fi/tutustu-meihin/bio-ja-kiertotalous
  🤢
  “Tutkimusryhmän ydinosaamista on yhdyskuntien ja teollisuuden jätteiden, jätevesien ja savukaasujen käsittely ja muuntaminen biopolttoaineiksi ja biokemikaaleiksi. Lisäksi tutkimusryhmä kehittää menetelmiä veden, ravinteiden ja metallien talteenottoon.”
  🤢
  https://www.kemianteollisuus.fi/fi/vastuullisuus/bio-ja-kiertotalous/
  🤢
  “Kun puhutaan biotaloudesta, tarkoitetaan biologisten materiaalien ympärille keskittyvää kiertotaloutta.”
  🤢
  https://www.seutukaupunkiosaajat.fi/yritysverkostot/kiertotalous
  🤢
  “Olemme yhteistyĂśssä Motivan kanssa, joka lanseeraa 2020 alussa kansallisen Materiaalitori-alustan sivuvirtojen hyĂśdyntämiseksi. Lisäksi edistämme paikallisen erityisosaamisen entistä laajempaa hydyntämistä tekemällä yhteistyĂśtä seutukaupunkien bio- ja kiertotaloustapahtumien ja osaajien kanssa.”
  🤢
  https://cdn.shopify.com/s/files/1/1119/4994/products/0_e99eaf08-47d8-4cdd-a0ce-9a397d915f80_large.jpg?v=1454273252

  https://www.rt.com/usa/489737-human-capital-soylent-green/

Comments are closed.