1 thought on “Insurrection Act of 1807 Explained; Martial Law is Coming?

  1. Johtaako tuo Martial Law Nooan lakien käyttöön ottoon ?

    Miksi länsimaissa juutalaisia pidetään Jumalan valittuna kansana, vaikka juutalaiset ovat kieltämässä näillä laeilla Jeesuksen messiaanisuuden? Nooan lakien ensimmäinen sääntö kieltää epäjumalien palvonnan. http://en.wikipedia.org/wiki/Noahide_laws

    Tietääkö esimerkiksi Suomessa kristityt, että Talmudin (juutalaisten pyhä perinnäissäännös, “suullinen toora”) mukaan Jeesuksen palvominen on epäjumalanpalvelusta? Nooan lakeja pusketaan vimmalla lävitse. USA:ssa kongressi allekirjoitti jo vuonna 1991 tällaisen sopimuksen: http://www.spingola.com/Dannemeyer.html

    Jesus threw the Scribes and the Pharisees out of the Temple because He knew “The debtor becomes servant to the lender” and that this would eventually lead to control of nations under something called “New World Order” or “International Communism”. It’s something very evil and dangerous. Jesus also said “they call themselves Jews but are not Jews”. They are “Khazars”, “Labor Zionists”, or Sabatean Jews, and were followers of a false Messiah called Shabtai Tsvi. This person himself said that he was “666”, or the “Mark of the Beast” and bragged about this; he was evil.

Comments are closed.